Romerbrevet Kap 5
Romerbrevet Kapitel 5 Vi er retfærdiggjorte ved samme tro som Abraham. I troen har vi fået adgang til nåden som vi står i. Vi lever i håbet om Guds herlighed. For Guds kærlighed er givet i vore hjerter Guds kærlighed til os ser vi ved Kristi død Så meget mere skal vi frelses ved at han lever Fordi: Som Adams synd førte til at alle syndede. På samme måde vil Kristus føre alle mennesker til retfærdighed og liv. Loven kom for at vise hvor alvorligt faldet var. Nåden er dog stadig størst og skal herske til retfærdighed og evigt liv
Dato 21/11 - 2015 Per Arild Struksnes
Tid 15:49 Ingen
Downloads 527 Dansk
Hørt 5 Sted Adventistkirken København
Filtype mp3    
Forkert info? - Ret her
Play Pause
  /   Info Stop