Til Guds navns ære
Hvad er "til Guds navns ære"? Som indledning til Romerbrevet hører vi at det handler om troslydighed, Guds navn til ære. Når bibelen beskriver hvad der er til Guds navns ære, ser vi at Romerbrevet handler om sejr over synd, -Det nye hjerte- et liv hvor vi lever, ikke efter kødet, men efter ånden. Hvis ikke vi forstår hvad der er til Guds navns ære, vil vi misforstå romerbrevet. Specielt kapitel 7, som viser et liv, som ikke er til Guds navns ære.
Dato 05/09 - 2015 Henrik Pedersen
Tid 36:51 Ingen
Downloads 1061 Dansk
Hørt 14 Sted Slagelse Adventkirke
Filtype mp3    
Forkert info? - Ret her
Play Pause
  /   Info Stop