Romerbrevet 1-8
Romerbrevet er en beskrivelse af sand kristendom om hvordan vi skal føre mennesker til troslydighed til guds navns ære. Dvs at romerbrevet viser os sejr over synden. Et liv som viser at Gud har lagt loven i vore hjerter og vi lever uden fordømmelse. Retfærdighed af tro bygger på løftet om loven i hjertet, som fører til at kødet er dødt og vi lever i ånden. Kapitel 7 er ikke den kristnes sande liv, men et tegn på hvordan synden viser sig at være syndig ud over alle grænser. Gennemgangen her sætter alle kapitler sammen til en forståelse som viser hvorfor Satan ønsker at vi skal misforstå den bog da en misforståelse vil føre til et liv uden Kristus selv om vi tror vi kender ham
Dato 23/07 - 2015 Henrik Pedersen
Tid 58:36 Ingen
Downloads 13 Dansk
Hørt 19 Sted Adventistkirken København
Filtype mp3    
Forkert info? - Ret her
Play Pause
  /   Info Stop