Forsoningsdagen
Forsoningsdagen, Yom Kippur. Den dag hvor Gud i det gamle testamente viser hvordan Gud udrydder synden. Også den dag hvor Satan bliver ført bort vist i symbolet som bukken azazel. I Helligdomstjenesten ser vi at Kristus har en gerning han gjorde i forgården. Døde for os, og hans gerning i det Hellige hvor han går i forbøn for os, men hans sidste handling, i det Allerhelligste er der hvor helligdommen kan renses. Det kunne den kun i det gamle testamente når Israel havde overgivet al synd til templet. Det er et symbol på hvordan Gud før han kommer vil rense sit folk, så han kan rense sit tempel og Jesus kan komme igen. At Satan føres bort ved en mand bestemt dertil, som ikke er en præst lærer os at det er Guds folk, som mod Satans anklage viser det liv som Satan tror er umuigt, nemlig at mennesket vil blive istand til at adlyde Guds lov.
Dato 21/02 - 2015 Henrik Pedersen
Tid 42:17 Ingen
Downloads 382 Dansk
Hørt 37 Sted Adventistkirken København
Filtype mp3    
Forkert info? - Ret her
Play Pause
  /   Info Stop