Grundlaget for Fadervor
Jesus ønsker at lære disciplene grundlaget for al bøn. Fadervor har store forbindelser til helligdomstjenesten. Som afslutning tages fodtvætningen op, hvor Jesus forklarer Peter, hvad det betyder, at han skal vaske Peters fødder.
Dato - Bjørgvin Snorrason
Tid 54:47 Ingen
Downloads 271 Norsk
Hørt 37 Sted Ukendt
Filtype mp3    
Forkert info? - Ret her
Play Pause
  /   Info Stop